Tavelsjö byanätDetta kan du pröva för att få bättre uppkoppling vid hemarbete

2022-01-07 (först publicerad i mars 2021)

Många sitter och jobbar hemma nu med digitala möten och allt möjligt annat viktigt för studier och arbete. Här kommer några råd från Tavelsjö ByaNät som du kan testa för att förbättra uppkopplingen.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

819A7245 2Det är jättetrist att mobilmasten som är viktig för många i Tavelsjöbygden inte fungerar bra. Vi får hoppas att den åtgärdas snabbt! I avvaktan på det kan de som är anslutna till Tavelsjö ByaNät faktiskt ringa mobiltelefonsamtal - utan extra kostnad. Det som krävs är en trådlös router som är ansluten till bredbandet och en så kallad smart mobiltelefon som kan ringa WiFi-samtal.

Klicka på rubriken för att läsa mer.

2019 03 13 TBN utbredningsområde efter Bredband till alla

Verksamhetsberättelse för år 2018 Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) ägs av oss medlemmar som också förvaltar vårt eget bredbandsnät i bygden. Den årliga verksamheten handlar i huvudsak om anslutning av nya fastigheter, drift och skötsel av nätet, medlemskontakter genom vår medlemsservice men också mötesaktiviteter i form av årsmöte och ibland även andra typer av möten, både sådant som rör särskilda projekt och trivselaktiviteter. Dessutom utbyts information genom www.bygdeportalen.se, sociala medier och andra mötespunkter/ forum.

Du som har bredband via Tavelsjö ByaNät och har en fiberkonverter/mediaomvandlare (dosan på väggen) av  modell Genexis - tänk på att nätverkskabeln ska kopplas in i port 1, under tillvänster. Övriga portar ska inte användas alls. Om man kopplar nätverkskabeln (som sen går vidare till router/dator) fel så fungerar det inte alls eller mycket långsamt.

fiber optics blue 0Efter den uppgradering av vårt nät som gjorts under hösten har det nu skapats möjligheten att öka hastigheten för enskilda användare.

Styrelsen beslutade därför den 12 december 2018 att erbjuda användare i Tavelsjö ByaNät ökad hastighet till 300 Mbit/sekund för 75 kronor extra per månad. Det innebär en sammantagen månadsavgift på 280 kronor.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

När man loggar in som användare av Tavelsjö ByaNäts bredbandsnät kommer man till en särskild sida med allmänna villkor för internetanvändning som man får godkänna.

Villkoren kan också hämtas här.

Tavelsjö byanät

 

 Personuppgifter inom TBN

Information angående GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lagstiftning GDPR som reglerar hur Tavelsjö Byanät (TBN) ska hantera personuppgifter.