Tavelsjö byanätHärmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Tisdag 23 juni 2020 klockan 19.00

Sundlingska Gården, gräsmattan

Kallelsen med föredragningslista och valberednings förslag kan laddas ned här. Verksamhetsberättelsen kan laddas ned här.

 

Tavelsjö byanät

Verksamhetsberättelse år 2019

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening, som ägs gemensamt av oss medlemmar, förvaltar bygdens eget bredbandsnät. Vid årsskiftet 2019/2020 var 1029 fastigheter anslutna till bredbandsnätet.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

Protokoll från 2019 års stämma laddas ned här. Verksamhetsberättelsen laddas ner här.

Du som har bredband via Tavelsjö ByaNät och har en fiberkonverter/mediaomvandlare (dosan på väggen) av  modell Genexis - tänk på att nätverkskabeln ska kopplas in i port 1, under tillvänster. Övriga portar ska inte användas alls. Om man kopplar nätverkskabeln (som sen går vidare till router/dator) fel så fungerar det inte alls eller mycket långsamt.

2019 05 10 2272 batchedBredbandsnytt har intervjuat gänget som i år jobbar med de sista anslutningarna i projektet "Bredband till alla".

Se filmen här.

Dela gärna och uppmuntra särskilt andra medlemmar i Tavelsjö ByaNät att ta del av filmen och den nformation som ges i denna.

När man loggar in som användare av Tavelsjö ByaNäts bredbandsnät kommer man till en särskild sida med allmänna villkor för internetanvändning som man får godkänna.

Villkoren kan också hämtas här.

2019 04 03 2056 batchedTavelsjö ByaNät har genomfört årsstämma den 3 april 2019 i Rödåsels bygdegård. Utöver sedvanlinga årsmötesförhandlingar, inledde Magnus Rudehäll, Strateg digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten med en föredragning om vad vi kan se fram emot när det gäller fortsatt digitalisering inklusive artcifiell intelligens. Årsmötesordförande var Torbjörn Wennebro, Kvarnsvedjan.

 

Läs mer genom att klicka på rubriken.