Styrelsen för Tavelsjö Byanät ekonomisk förening har registrerat ett aktiebolag Tavelsjö Byanät AB föratt genomföra det EU-finansierade projektet "Bredband till alla 2016-2018". Det nybildade aktiebolaget ägs till 100 % av Tavelsjö Byanät ekonomisk förening. Styrelsen för föreningen utgör bolagsstämma i dotterbolaget.

Skriv ut nedanstående tips om du kan. Detta för att om du inte kommer ut på nätet har svårt att komma åt dem - och då är det ju lite för sent...

Felanmälningar av bredbands-nätet, allmänna frågor samt begäran om utsättning av fiberkablen görs på telefon 070-323 56 14. Skriv upp numret NU!

Lena Alwerud tar emot dessa och ser till att informationen kommer till rätt person.

Efter ip-nummeromläggningen i november -09 ska du inte göra någon ny inloggning eller fylla i några nummer när du kopplar in en ny dator eller router i konvertern/mediaomvandlaren på väggen. Det viktiga är...