2023 04 18 TBN vald styrelse flesta

Styrelseledamöter valda vid 2023 års stämma för Tavelsjö ByaNät. Bakre raden från vänster: Fredrik Nilsson, Överrödå, Kenneth Lindberg, Sunnansjö, Göran Sundqvist, Svedjan, Bo Jonsson, Signhildsbäck, Leif Carlson, Tavelsjö, och Mårten Edberg, Långviksvallen. Främre raden: Lina Juslin, Övre Näset, Hans Weinehall, Varmvattnet, Emma Andersson, Älglund, och Bo Nimrodsson, Mickelsträsk. Foto: Nils-Åke Sandström.

Föregående år var händelserikt i omvärlden och Tavelsjö ByaNät firade 20-årsjubileum genom att ge ut gratistidningen Uppkopplad och har haft flera jubileumsmöten inom området. Styrelsens ambition med fortsatt utbyggnad har varit att ha god kontroll av ekonomi och systemlösningar, vilket fungerat bra.

Mårten Edberg informerade om årets utbyggnadsprojekt, där Post- och Telestyrelsen medfinansierar. Projektet innebär att ytterligare 50 fastigheter får möjlighet att ansluta sig till bredbandsnätet. Utöver detta planeras även för minst 15 ”vanliga” anslutningar. Mer information om detta finns att få på Bygdeportalen.se och på Facebook. Medlemsservice sköts av Lena Johansson.

Mötesordförande var Torbjörn Wennebro och sekreterare Leif Carlson. Hans Weinehall omvaldes som ordförande. 

Övriga i styrelsen är Mårten Edberg, Långviksvallen, Göran Sundqvist, Svedjan, Fredrik Nilsson, Överrödå, Lena Johansson, Överrödå, Bo Jonsson, Signilsbäck, Leif Carlson, Övre Näset, Kenneth Lindberg, Sunnansjö, Bo Nimrodsson, Avanäs och Lina Juslin, Övre Näset. 

Ersättare: Magnus Forsell, Västerbacka, Emma Andersson Älglund, Ingemar Fällman, Selet.

Text: Monika Sandström