Ons 25/10 mellan kl 8-14 kommer ett planerat avbrott ske i området runt Rödålund,
V Överrödå & Sunnansjönäs. Avbrottet beror på brobygget som sker och vi behöver byta fiber.