SPF Umeå Norras månadsträff i Tavelsjö lockade ett åttiotal medlemmar som fick ta del av Henrik Bergners berättelser om några av sina möten med kända författare.

Henrik Bergner från Din Bok har under de senaste femton åren haft omkring femhundra författarbesök. Författare som föreläst eller samtalat om sina böcker.

Dessa författarbesök har varit mycket uppskattade och välbesökta och fyllt både biblioteket och Idun till sista plats.

Ett av dessa besök var Åsne Seierstad som då skrivit ”Bokhandlaren i Kabul” och blev under samma tid en världskändis genom sina reportage från kriget i Afghanistan.

Fem dagar före det inbokade besöket i Umeå tog kriget slut och Åse kunde landa i Umeå där, bland andra, ett stort antal journalister ville höra henne berätta om sina upplevelser i Afghanistan. Kriget ville hon inte tala om vid det här tillfället, det var boken som hon ville berätta om.

Ett annat författarbesök som fyllde Idun med råge var när Torgny Lindgren och P-O Enqvist samtalade på Iduns scen.

Under hösten/vintern väntar Henrik flera författarbesök, bland annat Anita Salomonsson, som kommer med en ny bok, Olle Karlsson och Herman Lindqvist.

Henrik berättade med inlevelse och humor vilket uppskattades av den stora publiken som tackade med varma applåder.

Ordförande Sten Lindberg tackade Henrik och informerade om höstens utbud av studiecirklar och den kommande Livslustdagen.

Efter fika och lottförsäljning och dragning tackade Sten alla i köket för det goda fikat och de som ordnat det fina lotteriet och sist men inte minst alla som kommit till Bygdegården och månadsträffen.