Månadsträff med musikbingo
På SPF Umeå norras månadsmöte i Flurkmarks klubbstuga var det Birch Town Singers som stod för underhållningen. Efter att ordförande Sten Lindberg hälsat närmare åttio medlemmar välkommen, överlämnade han mikrofonen till BTS, en trio som började spela och sjunga redan på sextiotalet. Trion började med en klurig Musikbingo som roade och engagerade publiken och resulterade i att två deltagare fick varsin cd-skriva som pris för en respektive två bingorader.
Efter kaffepaus med god smörgås och kaka och lottförsäljning, informerade föreningens trafikansvarig Egon Ögren om bland annat vikten att bära reflex när höstmörkret infunnit sig. Egon påminde om att även reflexer har ett bäst före datum och måste bytas ut efter några år om vi verkligen vill synas i trafiken. Gerd Brodin slog ett slag för stegräknare som motivation för fler och längre promenader och erbjöd sig införskaffa stegräknare till dem som var intresserade..
Birch Town Singers fortsatte med sång och musik och även publiken fick sjunga med i både Dagny och Gamle Svarten.
Efter att ordförande tackat för den trevliga underhållningen och påmint om Seniorvimmlet, som i år har teknik som tema, drogs vinnarna på sålda lotter. Fikaansvariga och lotteriansvariga tackades med applåder som fick avsluta ännu en trevlig träff./Maj-Britt