SPF Umeå Norra inledde höstsäsongen med surströmming i Flurkmarks klubbstuga. Sävarådalens medlemmar var traditionsenligt inbjudna. Ett

80 tal personer bänkade sig runt borden.

Ordförande Sten Lindberg hälsade välkommen och mötet inleddes med att musikläraren Roland Widmark spelade syntpiano och ledde allsången. Bland annat 'sången om SPF' och 'vänliga Västerbotten' höjde stämningen och blodtrycket hos gästerna. Efter surströmmingsvisan var det dags för den efterlänktade surströmmingen, som hade en strykande åtgång. Efter kaffe och kaka informerade Nils Åke Sandström om en planerad cirkel 'Vad hände med de som utvandrat till USA'. Monika Sandström bjöd in till informationsmöte om utveckling av Tavelsjöbygden.
Ordförande berättade om föreningens 2 resor, som gjorts under sommaren samt kommande aktiviteter under hösten.
Sedan var det dags för mera allsång. Roland Widmark delade upp medlemmarna i 2 grupper med olika sånguppgifter. Föreningens välsjungande medlemmar klarade det hela med bravur. Musikunderhållningen avrundades med att Roland spelade en jive i medryckande tempo och som applåderades livligt. Gloria Teupfer framförde Sävarådalens tack för inbjudan.
Ordförande avslutade mötet och tackade Roland Widmark och övriga som medverkat till en trevlig fest.