IMG 20191015

Ett aktivt skogsbruk, som det vi driver i Sverige och Finland, med hög tillväxt och hög avverkning ger den bästa klimatnyttan på lång sikt. Hög tillväxt innebär stort upptag av kol från atmosfären och hög avverkning ger stor substitutionseffekt d v s ersätter fossila produkter som diesel, bensin, plaster, konstfibrer etc.

Det var huvudbudskapet från Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel, när han medverkade vid det klimatmöte med skogen i fokus som Tavelsjö centeravdelning och Studieförbundet Vuxenskolan inbjudit till i skolans matsal i Tavelsjö.

Tomas Lundmark framhöll med emfas att tillväxt och avverkning hänger ihop. Om vi inte avverkar och planterar ny skog så kommer skogens förmåga att fånga in koldioxid så småningom att upphöra. Gamla träd slutar att fånga in koldioxid och så småningom dö och frigöra koldioxid.

Han gav en närmast uppseendeväckande bild av hur nordiskt skogsbruk skiljer sig från övriga världen. Sverige har 0,7 procent av den globala skogsarealen men står för 5 procent av den skogsråvara som avverkas och 10 procent av de skogsprodukter som omsätts på exportmarknaden. Tricket för att uppnå hög tillväxt och stort upptag av kol från atmosfären är, framhöll Lundmark, att ständigt ha skog i alla åldersklasser. Med en omloppstid på 100 år bör en procent av skogen finnas i alla åldrar, dvs lika många hektar ettårig skog som tvåårig skog osv.

I den efterföljande frågestunden som leddes av Torbjörn Wennebro kom frågan om skogsgödsling som ökar tillväxten upp. Lundmark menade att det är den enskilt bästa insatsen en skogsägare kan göra för att öka skogens klimatnytta om man vill att nyttan ska uppstå direkt.

- Om du gödslar en hektar medelålders skog innebär det att du klimatkompenserar för utsläppen från 9 000 mils bilkörning.

Bakgrunden till mötet i skolans matsal är en klimatcirkel som Tavelsjö centeravdelning genomfört under ledning av avdelningens ordförande Monika Sandström.

Bild: Tomas Lundmark samtalar med Monika Sandström, Torbjörn Wennebro, Ingrid Weinehall och Hans Weinehall.

Foto: Kjell-Åke Johansson