Centerpartiet Tavelsjö Skogsbruk copy

Det finns två olika perspektiv på hur skogen kan göra mest nytta. Det ena går ut på att låta skogen stå, medan det andra fokuserar på att bruka skogen mer aktivt.

Tisdag 15 oktober kl 19-21, Tavelsjö skolas matsal

Tomas Lundmark, professor i skogsbruk, SLU, föreläser i ämnet.

Därefter frågor och samtal. Samtalsledare; Torbjörn Wennebro.

Fika

Alla välkomna!

Tavelsjöcentern och Studieförbundet Vuxenskolan