Llimatcirkel DSC 0512

Klimatförändringarna är troligtvis den största utmaning som vi människor står inför idag. Centern i Tavelsjö har därför samlat en grupp intresserade personer som vill göra skillnad utifrån faktamaterial från den gröna tankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan.

Tanken är att utifrån fakta ha möjlighet att diskutera och fundera tillsammans och kanske även agera och göra sina röster hörda. Cirkeln är upplagd på fem träffar med inledning och material om Globalt, EU, Sverige, fördjupande texter, referenser med mera. Vid andra träffen gick diskussionen delvis i höga vågor angående våra olika transporters klimatpåverkan, jordbrukets och skogsbrukets CO2 utsläpp samt bristande kunskap i media. 

FN:s klimatpanel bildades 1988 för att förse världen med en tydlig vetenskaplig bild och den senast kunskapen om klimatförändringar och dess potentiella miljö- och socioekonomiska effekter. FN:s klimatkonvention antogs 1992 med uppgift att utforma politik för att hantera de risker som belysts av kunskapsläget. Många viktiga möten har hållits genom åren och det som ligger närmast nu är att Parisavtalet ska börja gälla 2020. Avtalet samlar ihop enskilda länders egna utfästelser om utsläppsminskningar. Länderna anger de klimatåtgärder som de planerar att genomföra samt hur målen ska mätas och redovisas. Utvecklingsländer har ett stort ansvar att leda arbetet.

Samtidigt behöver insatser göras för att minska de negativa effekterna av klimatförändringar på människor och ekosystem som redan är ett faktum världen över. Höginkomstländer ska enligt beslut i Köpenhamn 2009, betala en årlig avgift till klimatåtgärder i låginkomstländer senast 2025, vilket är bra ur ett rättviseperspektiv.

Klimatcirkeln beslutade att till nästa gång läsa in sig på EU och vad våra svenska partier i parlamentet utfäster sig att göra under nästa period. Partierna skryter gärna med vad de vill göra, men det bästa skulle vara, om man kunde skaffa kunskap om vad de verkligen har gjort under förra perioden. Kanske Uppdrag Granskning kunde göra en objektiv utvärdering!

Bild: Sittande; Birgit Johansson, Kjell-Åke Johansson, Karin Ågren, Lena Alverud, Ingrid Weinehall, Torbjörn Wennebro samt stående Britta Unneby, Jan Selberg, Dan Weinehall, Monika Sandström.

Foto: Nils-Åke Sandström