Umeå -Riga återförenas i körsång. Körkonsert i Kapellet, Kyrkans lägergård, Tavelsjö, söndagen den 25 maj kl. 15.00. Förutvarande körsångare från Dragonskolan möter sina gamla sångarvänner från Riga i en konsert under ledning av Baiba Manguele och Elisabeth Holm. Fri entré. Alla välkomna!

Arrangör: Tavelsjö hembygdsförening i samverkan med Tavelsjö församling och Studieförbundet Vuxenskolan.

DSC 4957 Avloppsmöte maj 2004

Tavelsjö- & Rödåbygdens Utveckling (TuRe) bjöd 6 maj in allmänheten till ett dialogmöte om avloppslösningar och hela 40 deltagare?? kom till det vackra Wärdshuset Prästgården i Tavelsjö.

DSC 5014 rev 2

VK:s Ola Nordebro inledde nyligen Tavelsjö Bya Näts årsmöte i Bygdegården med att göra en analys av vilka möjligheter som landsbygden har i framtiden. Han menade att det är många faktorer som påverkar om man blir en vinnare eller hur svårt det är att hävda sig i ”dragkampen” att få människor och företag att välja just sin ort eller bygd. En hel del fördomar och gamla teser bör man släppa på för att inte riskera att den ”Looserstämpel” som vissa vill sätta på landsbygden och mindre orter ska bli riktmärket. Ola som själv har egna erfarenheter av boende på landsbygden menade att Madeleine Eriksson, vid Umeå Universitet i sin avhandling, ”Ungdomen vill flytta till varje pris” pekar på en rad viktiga faktorer, och rekommenderade den avhandling som inspiration. 

Faran är att landsbygden presenteras som ett dåligt alternativ och inför det måste man ha beredskap. Ola spådde att om det kommer en ny grön våg så blir det ingen 70-tals nostalgi, utan då handlar det om att ”återskapa landsbygden på nytt”. Här ger den digitala tekniken möjligheter.  Det finns viktiga frågor som man måste kunna besvaras: Vilka faktorer talar för landsbygden? På den frågan finns säkert många svar. När gamla och med tiden förlegade normer, försvinner så löser det upp fördomar och annat. De nygamla livsmiljöerna får en helt annan betydelse. Och den tekniska utvecklingen grejar mycket, och en hel del annat väger allt mindre. Friheten att styra sina liv lyfts ofta fram. Men andra mera vardagliga faktorer är viktigare som: billigare boende, att genom digitaliseringen kunna nyttja distansutbildning så att det är möjligt bo och studera långt från lärosäten. Idag finns ju t o m det sociala livet på nätet och även medicinsk rådgivning förmedlas via nätet. Allt det som det digitala skapar ger möjligheter. Och det är en bra chans för landsbygden. Den frihet som detta skapar för landsbygden blir då ett bra alternativ till storstäderna.

När gamla och med tiden förlegade normer, försvinner så löser det upp fördomar och annat. De nygamla livsmiljöerna får en helt annan betydelse. Och den tekniska utvecklingen grejar mycket, och en hel del annat väger allt mindre. Det får inte målas upp ett motsatsförhållande! Städer och landsbygden kan växa samtidigt! Ola poängterade också, att man inte ska ha några illusioner om den lyckliga utvecklingen överallt.  Alla blir inte vinnare. Och det är också viktigt att inse att man ska överge föreställningen att man ska leva på samma plats hela tiden. Olika livsfaser, styr valet av boende. Och förhoppningsvis levererar landsbygden ”det vänliga klimatet mellan människorna”och då blir den intressant. Då kan också den norrländska landsbygden bli en bra plats för människor. Ola Nordebo betonade att en del stereotypa klichéer kan verka bortstötande och det tar väldigt lång tid få förankring för nya i en genuin landsbygd. Det är viktigt att bearbeta och se till att människor känner sig välkomna till bygden.Vi vet att i framtiden kommer allt att förändras. Kanske inte själva landsbygden som sådan, men kulturbygden med människorna och allt kring det. För att det ska bli nå´t för en bygd – ja då måste det faktiskt bo människor i bygden. Människor som gör saker gemensamt. Vill man nå det då kan de som vill gemensamt underlätta.

Ola Nordebo avslutade med det tänkvärda budskapet: ”Låt oss bejaka nykomlingar, skapa en välkomnande atmosfär som lägger grunder för utveckling. Och för landsbygden finns det anledning att se mer optimistiskt på möjligheterna!”

DSC 5120 Några nyinflyttade

TuRe, (Tavelsjö och Rödåbygdens utveckling - ekonomisk förening) inbjöd nyligen nyinflyttade i bygden till fika på Wärdshuset Prästgården för att bygdens föreningar skulle få presentera sig och informera om sina verksamheter .

Klicka på rubriken för att läsa mera!

Nästan hela Husläkarnas personal 2

Den första april invigde Husläkarna en ny distriktssköterskemottagning i Tavelsjö. Att mottagningen är efterlängtat kan man förstå när över 100 personer kom till invigningen på Församlingsgården i Tavelsjö. 

Klicka på rubriken ovan för mer om invigningen

DSC 5053 02

“Tavelsjön Runt" inledde våren med att ha en “ vårstädlördag” längs leden  i anslutning till “ Värdshus Prästgården” som vi numera kallar f.d. Prästgården i Tavelsjö.
Klicka på rubriken så kommer mera!

DSC 4951 Grupp

Tavelsjö AIK:s årsmöte den 16 mars 2014 var ett välbesökt och trevligt sådant där en ny styrelse valdes och där Jan Åman, en av grundarna till IKSU:s träningsanläggning, presenterade den förstudie som han gjort om en idrottshall
till byn.

Hans slutsats i förstudien är att det finns ett tillräckligt underlag för en idrottshall, under vissa förutsättningar.

Underkategorier

Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________