DSC 0736 Styrelsen

Tavelsjö Byanät hade nyligen sitt årsmöte i Rödåsels bygdegård med ett trettiotal deltagare.

Bredbandsföreningen startade 2002 för att alla i Tavelsjöbygden skulle få tillgång till bredband vilket varit en viktig förutsättning för bygdens utveckling och attraktivitet. Nu 13 år efteråt kan man blicka tillbaka på en mycket lyckosam utveckling med ett 100 Mbit/s kraftfullt äkta bredband. 676 fastigheter är anslutna i 84 byar inom Vindeln, Vännäs och Umeå kommuner och täcker ett 150 kvadratkilometer stort område och 23 miljoner har investerats.

Stellan Lundberg, en av initiativtagare till byanätet var mötesordförande. Han berättade närmast nostalgiskt att bredbandsnäter varit en förutsättning för att han skulle kunna ha kvar sitt företag stationerat i Långviksvallen att i dagsläget är många företagare beroende av bredbandet i bygden för sin verksamhet och företgets utveckling.

Årsmötet diskuterade både säkerhet och utvecklingsfrågor samt möjlighet att med en ansökan inom ramen för pågående landsomfattande "utveckling av bredband för landsbygd" via Länsstyrelsen kunna erbjuda de boende i bygden som ännu inte anslutit sina fastigheter en möjlighet att göra det, till relativt gynnsamma villkor. Styrelsen fick i uppdrag att verka i den riktningen.

Till ordförande för 2015 omvaldes Hans Weinehall och till styrelse i övrigt utsågs Leif Carlsson, Mårten Edberg, Thomas Hägglund, Bo Jonsson, Lina Juslin, Kenneth Lindberg, Bo Nimrodsson, Göran Sundqvist och Bo Vik. Ett uppskattat fika serverades dessutom av föräldraföreningen vid Rödåsels skola.

......................................

Bilden från vänster: Göran Sundqvist, Bo Nimrodsson, Bo Vik, Lina Juslin, Mårten Edberg, Kenneth Lindberg, Bo Jonsson, Fredrik Nilsson, Leif Carlzon, samt knästående Nils-Ola Andersson (adjungerad i styrelsen), Hans Weinehall och Anton Holmlund.

Foto: NIls-Åke Sandström