Pimplare på Tavelsjön

Om Du har fiskekort är Du välkommen att fiska hela året, och här finns lite information från Tavelsjös fiskevårdsområde

Pris på fiskekort under 2017.
Årskort 300kr (gäller för hela familjen).
Gästkort 150kr (gäller för en medföljande med innehavare av årskort).
Veckokort 70kr.
Dygnskort 30kr.
Köp gärna fiskekortet på www.fiskekort.se.

Under året planeras en större utsättning av fisk, mera information om detta kommer under våren.

Thomas Holmberg

ordförande

Senast 10 mars 2017 kan pågående verksamheter och aktiviteter inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde behöva ha tillstånd eller dispens, eller vara anmälda. Dessutom kan du behöva utföra åtgärder innan dess för att du inte ska omfattas av vissa förbud i föreskrifterna.

P1020916 Rolf en klippare

Tavelsjö Hembygdsförenings traditionella Höstmarknaden genomfördes i strålande, högsommarliknande väder.

TC Interimsstyrelse Här kommer en kort rapport från arbetet med Tavelsjö Centrum, TC-projektet. Den 20 nov 2016 valde intressenterna i TC-projektet en interimsstyrelse bestående av: Vera Eriksson, Bertil Pettersson, Jerry Nilsson, Bo Nilsson och Alf Söderlund.

Torsten Åström Christian Hedberg Johan Åström Roland Johansson P1020659

Brattvalls Jaktskyttelag anordnar just nu EM i bänkskytte där ett 70-tal skyttar från 10 länder, varav 8 med ett nationslag, ska göra upp om medaljerna.

Julkärvetillverkning P1020923

För några kvällar sedan var det dags för julkärveskörd på Grubbänget.

P1020608Skogsdag

Det var många, både medlemmar i och andra naturintresserade som kom till Skogs- och Naturdagen i de natursköna Degerdalarna mellan Hissjö och Kvarnfors.

Underkategorier

Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________