RF årsmöteP1030624 2

Vid Tavelsjöbygdens LRF-avdelnings årsmöte på Heleneborgs gård delades utmärkelsen Gröna hjärtat till P-G Olofsson.

IMG 0196

Rolf Appelblad tillsammans med en tapper skara entusiaster var nyligen ute en vacker höstkväll och skar julkärvar på Grubbänget.

 Oxdansen

Att fira Midsommar på Sundlingska gården på Sand vid Tavelsjön har blivit en tradition för många familjer.

Folkdanskurs P1030459 2

För tolfte sommaren i följd leder Rolf Appelblad Tavelsjö Hembygdsförenings gammeldanskurs på Sundlingska gården.

Bygdegården Årsmöte 2016 copy

Tavelsjö Bygdegårdsförening och dess sektion Sundlingska gården hade nyligen årsmöte i Talmansrummet Bygdegården.

 Idrottshistoria P1030380 3Ett sextiotal personer hade sökt sig till församlingsgården när Blåbandsföreningen i Norrby-Tavelsjö bjöd in till lunch och föredrag om bygdens idrottshisoria.

Strömavbrott hos Umeå Energi idag den 27 mars har orsakat ett större bredbandsavbrott. Vid kl.15.48 gick Altjärn och Östibyn ner, senare försvann också Sand och Liden och så Tavelsjö och Varmvattnet. Detta påverkade i sin tur vår huvudnod, så alla inom Tavelsjö ByaNät drabbades , även de som inte hade strömavbrott själva. Också bygdeportalen gick ner, men viss information har lagts ut på Facebook. Kl.17.39 hade strömmen kommit tillbaks till de flesta noder, utom Sand och Altjärn som fortfarande ligger nere när dett skrivs kl.18.30.

Underkategorier

Bli medlem i föreningen för utveckling av boende och näringsliv i bygden.
Se mer infomation och stadgar på länk Infoblad TuRe

Privatpersoner, företag och föreningar blir medlemmar genom att betala en insats vid inträde med 99 kr/andel.

Mejla anmälan till nils-ola.andersson(a)tavelsjo.se
Betala sedan till bankgiro 649-1948 och glöm inte att ange ditt mobilnr som referenstext.


Tavelsjö- och Rödåbygdens utveckling, ek. för.
Ordf. Göran Sundqvist, 070-646 57 73

________________________________________________________________