DSC 0869

Leif Forsling, moderator vid LRF:s och Civilförsvarsförbundets informationsmöte i Tavelsjö inledde med att påminna om tre kriser som påverkat oss under hans livstid.

Det var ransoneringen under 40-talet, energikrisen 1973 då disel och bensin
ransonerades och Tjernobylkatastrofen 1986 som främst drabbade rennäringen.

Carina Wiro, verksamhetsledare på Civilförsvarsförbundet i Västerbotten berättade att Sverige har inte något Civilförsvar, inga beredskapslager och ingen livsmedelsstrategi. Det som gäller nu är ansvars-, likhets- och närhetsprincipen vilka innebär att den verksamhet som jag/vi ansvarar för till vardags ska fungera även i kris. Den ska fungera på samma sätt och det är vi själva och kommunen som är ansvariga. Carina demonstrerade en krislåda som alla bör ha hemma t ex vid störningar i el- och vattenförsörjning. Den ska innehålla allt man kan behöva för att klara 72 timmar utan el, vatten och matförsörjning etc. Viktigt med transistorradio alternativt bilradio för att få info.

Arne Lindström, regionordförande i LRF gav en bild av hur matproduktionen fungerar idag. Självförsörjningsgraden har minskat från 90% när vi gick med i EU till idag under 50%. Jordbruket har beskyllts felaktigt för att skada miljön när det är tvärtom så att växterna tar upp koldioxid, är en kolsänka. Vi behöver öka matproduktionen i Västerbotten och skulle kunna göra det med rätt förutsättningar.

Lena Karlsson-Engman, ordf i Tekniska nämnden har ansvar för beredskap inom sitt område men det är svårt att vara förberedd för allt som kan hända. Kommunstyrelsens AU tar det initiala ansvaret och sedan förs ansvaret ut till respektive nämnd.

Camilla Adlofsson, Brandförsvar och säkerhetssamordnare berättade om att det finns en Risk- och sårbarhetsanalys. Vad kan hända? Vad ska vi göra? Om kommunens vattentäkt tex förstörs behöver vi tankbilar från hela Sverige. Borde det finnas en reservvattentäkt?

Mattias Larsson, gruppledare för Centerpartiet i Umeå kommun såg fram emot en Nationell Livsmedelsstrategi som kan ge flera arbetstillfällen och mera lokalproducerad mat. Det är kommunens ansvar att informera och utbilda i säkerhetsfrågor. Primärkommunen ska ge service i hela kommunen.

Henrik Östlund, chef på Brandförsvar och säkerhet gav exempel på några scenarior och avslutade med att förklara att folk på landsbygden som regel klarar sig bättre än stadsbor vid olika kriser därför att man är van att ta tag i saker själva, man känner varandra och har resurser till hands.

Mötet var mycket uppskattat och välbesökt. Tavelsjöbygdens LRF bjöd på gott fika och ordf Sybil Sundling tackade de medverkande med ett odlingskit innehållande sättlökar, sättpotatis mm.

Foto:
Nils-Åke Sandström