P1020300 LRF Styrelsen

Bildtext: Den nyvalda styrelsen stående från vänster Johan Gotthardsson, Per-Gunnar Olofsson, Maria Estreen och Johan Appelblad och sittande från vänster Maria Ärlestig, Sybil Sundling och Torbjörn Wennebro flankerade av till vänster Linda Rönnlund, Mickelbo Gård och till höger Erika Estreen, LRFs regionstyrelse.

Tavelsjöbygdens LRF-avdelning erhöll utmärkelsen Årets LRF-avdelning vid riksförbundets stämma i Stockholm i maj i år vilket firades vid avdelningens årsmöte på Mickelbo Gård i Mickelsträsk nyligen.

Bland annat visades en film från mottagandet där Per-Gunnar Olofsson och Torbjörn Wennebro inför stämman berättade om avdelningens framgångsrika arbete för bygdens utveckling.

Vid årsmötet medverkade Erika Estreen, Överrödå, ledamot av regionstyrelsen som informerade om mjölkrisen, vattendirektivet, ändrad stödområdesindelning och hot mot äganderätten. Även möjligheter att medverka i integration av flyktingar diskuterades.

Sybil Sundling, Oxvikens Gård omvaldes till ordförande och nya ledamöter i styrelsen blev Maria Ärlestig, Trehörningen och Johan Gotthardsson, Västernäs.

Foto: Nils-Åke Sandström