DSC 4957 Avloppsmöte maj 2004

Tavelsjö- & Rödåbygdens Utveckling (TuRe) bjöd 6 maj in allmänheten till ett dialogmöte om avloppslösningar och hela 40 deltagare?? kom till det vackra Wärdshuset Prästgården i Tavelsjö.

Hans Sandberg från miljö- och hälsoskydd på Umeå kommun informerade om vikten av god rening och de regler som gäller för enskilda avlopp inom olika zoner. Det kommer bl.a. att krävas bättre rening av fosfor framöver, men fungerande anläggningar med tillstånd får oftast fortsätta att användas. Hans och Erik Sundkvist, miljökonsult och företagsrådgivare vid Miljöskolan Sorsele, berättade även om viktiga frågor att tänka på, t.ex. att ha en tillräckligt stor slamavskiljare, hålla ordentligt avstånd till grundvatten och vattenbrunnar samt använda lämpligt material i infiltrationsbädden. Erik beskrev vidare olika avloppslösningar, från traditionell infiltration, extra fosforfällning, minireningsverk och olika torrtoaletter. För rening av endast bad- och diskvatten kan man ofta lösa reningen enkelt, men ändå effektivt.

Torbjörn Wennebro avslutade mötet med att engagerat berätta om föreningens Leaderprojekt ”100 bäddar i bygden 2.0” och ”100 tomter i bygden”, som också var samarrangörer för träffen.