DSC 5014 rev 2

VK:s Ola Nordebro inledde nyligen Tavelsjö Bya Näts årsmöte i Bygdegården med att göra en analys av vilka möjligheter som landsbygden har i framtiden. Han menade att det är många faktorer som påverkar om man blir en vinnare eller hur svårt det är att hävda sig i ”dragkampen” att få människor och företag att välja just sin ort eller bygd. En hel del fördomar och gamla teser bör man släppa på för att inte riskera att den ”Looserstämpel” som vissa vill sätta på landsbygden och mindre orter ska bli riktmärket. Ola som själv har egna erfarenheter av boende på landsbygden menade att Madeleine Eriksson, vid Umeå Universitet i sin avhandling, ”Ungdomen vill flytta till varje pris” pekar på en rad viktiga faktorer, och rekommenderade den avhandling som inspiration. 

Faran är att landsbygden presenteras som ett dåligt alternativ och inför det måste man ha beredskap. Ola spådde att om det kommer en ny grön våg så blir det ingen 70-tals nostalgi, utan då handlar det om att ”återskapa landsbygden på nytt”. Här ger den digitala tekniken möjligheter.  Det finns viktiga frågor som man måste kunna besvaras: Vilka faktorer talar för landsbygden? På den frågan finns säkert många svar. När gamla och med tiden förlegade normer, försvinner så löser det upp fördomar och annat. De nygamla livsmiljöerna får en helt annan betydelse. Och den tekniska utvecklingen grejar mycket, och en hel del annat väger allt mindre. Friheten att styra sina liv lyfts ofta fram. Men andra mera vardagliga faktorer är viktigare som: billigare boende, att genom digitaliseringen kunna nyttja distansutbildning så att det är möjligt bo och studera långt från lärosäten. Idag finns ju t o m det sociala livet på nätet och även medicinsk rådgivning förmedlas via nätet. Allt det som det digitala skapar ger möjligheter. Och det är en bra chans för landsbygden. Den frihet som detta skapar för landsbygden blir då ett bra alternativ till storstäderna.

När gamla och med tiden förlegade normer, försvinner så löser det upp fördomar och annat. De nygamla livsmiljöerna får en helt annan betydelse. Och den tekniska utvecklingen grejar mycket, och en hel del annat väger allt mindre. Det får inte målas upp ett motsatsförhållande! Städer och landsbygden kan växa samtidigt! Ola poängterade också, att man inte ska ha några illusioner om den lyckliga utvecklingen överallt.  Alla blir inte vinnare. Och det är också viktigt att inse att man ska överge föreställningen att man ska leva på samma plats hela tiden. Olika livsfaser, styr valet av boende. Och förhoppningsvis levererar landsbygden ”det vänliga klimatet mellan människorna”och då blir den intressant. Då kan också den norrländska landsbygden bli en bra plats för människor. Ola Nordebo betonade att en del stereotypa klichéer kan verka bortstötande och det tar väldigt lång tid få förankring för nya i en genuin landsbygd. Det är viktigt att bearbeta och se till att människor känner sig välkomna till bygden.Vi vet att i framtiden kommer allt att förändras. Kanske inte själva landsbygden som sådan, men kulturbygden med människorna och allt kring det. För att det ska bli nå´t för en bygd – ja då måste det faktiskt bo människor i bygden. Människor som gör saker gemensamt. Vill man nå det då kan de som vill gemensamt underlätta.

Ola Nordebo avslutade med det tänkvärda budskapet: ”Låt oss bejaka nykomlingar, skapa en välkomnande atmosfär som lägger grunder för utveckling. Och för landsbygden finns det anledning att se mer optimistiskt på möjligheterna!”