Husläkarna Åsa 2014-08-20

Nu har Husläkarna varit igång med distriktssköterskemottagning i Tavelsjö sedan den 1 april 2014. Under sommaren så har man haft lägre bemanning så att patienter har hänvisas till sin hälsocentral i Umeå men nu har man åter öppet tisdag till torsdag 9 - 15 i Tavelsjö.

Vi träffade distriktssköterskan Åsa Lunnergård som bl.a. jobbar på mottagningen i Tavelsjö och ställde några frågor:

Hur har den första tiden varit?

Åsa: Den har varit bra och det är roligt att höra att alla som kommer till oss uppskattar vårt initiativ.Lokalerna är fina och arbetsmiljön med utsikt över Tavelsjön är något unikt som ingen annan hälsocentral har.

För att ni ska få ersättning från Landstinget så fordras ju att man väljer vilken hälsocentral man vill anlita. Har de som kommer till mottagningen listat sig så att de kan få den behandling som de är berättigad till?

Åsa: Det är inte alla som har uppfattat hur viktigt detta är, vi tar naturligtvis emot alla som kommer, men för att kunna få all typ av vård så måste man lista sig hos oss. Det är inte så svårt, det finns en blankett hos oss och på nätet som man fyller i med några uppgifter och lämnar eller skickar till oss. Vår fördel är att vi har mottagningen i Tavelsjö och hälsocentralen inne i Umeå, det gör det nära till även för familjer som både bor i området och jobbar inne i Umeå.

Inom området i och runt Tavelsjö-Rödå så bor det mellan 3000-4000 personer med max. 15 min resväg till er mottagning. Har ni fått nya patienter från detta område som listat sig hos er i samband med er etablering i Tavelsjö?

Åsa: Ja, det har kommit ett antal nya listningar som vi hoppas gjort sitt val från att de tycker att vi ger en bra vård och som också som uppskattar att mottagningen har ett strategiska läge i Tavelsjö.

Vad vi förstår så är det lite ovanligt att man på detta sätt utvidgar vårdmöjligheterna. De flesta vårdcentraler drar sig till centralorterna. Ni har en annan strategi?

Åsa: Vårt syfte är att stimulera och verka för en god och mer hållbar hälso- och sjukvård på landsbygden. Vår målsättning är att efterhand utvärdera bygdens behov av hälso- och sjukvård sedan bestämma den fortsatta inriktningen.

Umeå kommun har ett visst behov av hälsovårdstjänster i Tavelsjö bl.a. vid Sjöbacka särskilda boende. Hur går samarbetet med dem?

Åsa: Det är positivt och deras vårdpersonal har möjligheter att låna vårt nya fina personalrum, vilket man också gör. Det gör att vi lär känna varandra bättre och det är till förmån inte minst för vårdtagarna.

Det finns ju lokala planer på mer äldreboende i Tavelsjö, hur har det påverkat ert beslut?

Åsa: Vi hoppas att vi genom vår satsning ska vara en del av Tavelsjö bygdens utveckling och där lyfta vikten av en god sjukvård och förebyggande hälsobefrämjande insatser.

Vad behövs för en bra fortsättning på verksamheten i Tavelsjö?

Åsa: Att fler finner att Husläkarna erbjuder en extra servis genom sin mottagning i Tavelsjö och genom att lista sig hos oss så blir förutsättningarna för att mottagningen ska kunna utökas ännu bättre.

Anm. Blankett för att göra sitt hälsoval finns på landstingets hemsida www.vll.se/halsoval

Göran Sundqvist