IMG 0196

Rolf Appelblad tillsammans med en tapper skara entusiaster var nyligen ute en vacker höstkväll och skar julkärvar på Gubbänget.

Detta var för 38-e året året i följd. I början var det Grubbe scoutkår som genomförde aktiviteten men sedan ett antal år har Tavelsjö hembygdsförening deltagit i verksamheten. Dom sista 3 åren har Hembygdsföreningen varit ensam på havretegarna. Natubruksgymnasiet bjuder på havren. När kärvarna torkats på hässjan skall de bindas om, putsas för att säljas på julmarknaden på Sundlingska gården Tavelsjö.

På bilden från vänster: Fredrik Appelblad, Kjell-Åke Johansson, Hans-Göran Olofsson, Krister Öhman. Eva Wiklund och Rolf Appelblad. Jan Selberg är inte med på bilden. Foto: Nils-Åke Sandström.