DSC 3049 2

Tavelsjö och Rödåbygdens Intresseförening TuRe bjöd nyligen in till informationsmöte om lägenhetsbygget vid Wärdshuset och kyrkan.

Alf Söderlund, ordförande i interimsstyrelsen för projektet hälsade välkommen, presenterade resten av styrelsen Vera Eriksson, Bertil Pettersson och Jerry Nilsson samt programmet för kvällen.

Ulf Nordvall, Peab presenterade hållbarhet, funktion och gestaltning som de tre grundläggande faktorerna för byggande förutom ekonomin. Detaljplanearbetet i kommunen pågår och beräknas vara ett halvår bort. Planen är att husen ska ritas upp i höst och viktigt är att 70% av lägenheterna är sålda innan bygget startar. Insatsen måste utgöra ca 2/3 av kostnaden och 1/3 utgör lån till bostadsrättsföreningen från banken. Produktionstiden beräknas till 18 månader.

Jonas Nygren, Länsförsäkringars fastighetsförmedling informerade om hur läget är på bostadsmarknaden och kort om hur man säljer sitt eget hus.

Fredrik Lundberg, Länsförsäkringar Bank & Liv informerade om bankens roll i en så pass stor affär både för bostadsrättsföreningen och ägare av bostadsrätt. Banken gör en ekonomisk plan och betalar ut lånet i etapper. Eftersom de flesta bor i hus som redan är betalda, behöver man kalkylera med att bli dyrare att bo i en nybyggd lägenhet. En del i övertagandeprocessen är att 10-15% av kostnaden betalas som insats vid tecknande av en lägenhet och resten vid tillträdet.

Flera frågor besvarades av föredragshållarna och Alf Söderlund. Interimsstyrelsen är fast besluten att driva Kyrkbackenprojektet i hamn.

Bild (stående): Ulf Nordvall, Jonas Nygren, Fredrik Lundberg och Alf Söderlund

Bild (sittande): Fredrik Lundberg, Jonas Nygren, Alf Söderlund, Ulf Nordvall och Göran Sundqvist.

Foto: Nils-Åke Sandström