TBN Hans Monika Leif

Hans Weinehall, Monika Sandström och Leif Carlson under årsmötesförhandlingarna.

Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening (TBN) hade nyligen årsmöte i Tavelsjö Bygdegård.

TBN förvaltar ett av Sveriges största medlemsägda bredbandsnät med 833 medlemmar och abonnenter i tre kommuner (Umeå, Vindeln och Vännäs). Föreningen startade 2002 och har nu 85 km grävd ledningslängd. Detta kommer att förlängas med ytterligare 35 km. Med bredbandsbyggnationen har möjligheter skapats i bygden för företagare, ungdomar och äldre. Kort sagt för alla.

Styrelsen kunde redovisa ett mycket aktivt verksamhetsår med stabil och god ekonomi. Under 2017, som var det andra projektåret för Bredband till alla, har anslutna fastigheter och medlemmar ökat från 745 vid årets början till 883 medlemmar. När projektet slutredovisas kommer föreningen att ha över tusen medlemmar.

Hans Weinehall, Varmvattnet omvaldes som ordförande och till övrig ledamöter valdes Mårten Edberg Långviksvallen, Göran Sundqvist Svedjan. Bo Vik Tavelsjö, Tomas Hägglund Vindel-Ånäset, Bo Jonsson Signilsbäck, Leif Carlson Övre Näset, Kenneth Lindberg Sunnansjö, Bo Nimrodsson Avanäs och Lina Juslin Övre Näset. Ersättare i styrelsen är Magnus Forsell, Anton Holmlund, Fredrik Nilsson och Majlen Renman.

Hans-Erik Forsman Sunnansjö och Kjell-Åke Johansson Svedjan omvaldes som revisorer.

TBN Styrelse

Foto: Nils-Åke Sandström