RF årsmöteP1030624 2 copy

Vid Tavelsjöbygdens LRF-avdelnings årsmöte på Heleneborgs gård delades utmärkelsen Gröna hjärtat till P-G Olofsson med följande motivering: "För den medmänsklighet han visat för de nyanlända i Tavelsjöbygden och det brinnande engagemanget för en fungerande integration på både lokal och kommunal nivå.

P-G har på ett osjälviskt sätt ställt upp för de nyanlända, hjälpt dem med praktiska ting, och hållit tät kontakt med dem under deras första tid i Tavelsjö. Därtill har han drivit på frågan om att få ut de nyanlända i arbeten eller på praktikplatser i de gröna näringarna och som i ett led i detta varit engagerad i anordnandet av möten mellan arbetsförmedlingen, kommunen och företagare inom de gröna näringarna".


Till mötet hade Marie Baudin bjudits in för att berätta om sitt musteri, som hon startat på Liden i Tavelsjö. Det hela började förra hösten 2016, när hon tog emot äpplen som kunder lämnade in och pressade äppelmust åt dem. Hon hade upptäckt hur många musterier som fanns i södra sverige och tyckte att vi behöver ta till oss det här uppe i norr. Under året har idéer kring musteriet vuxit fram och under denna sommar började hon sälja egna produkter, drickfärdiga drycker på bär och äpple. Hon har under flera år jobbat i skolans värld men har alltid haft ett intresse av att ta till vara på vad naturen ger. Hon har även en hållbarhetstanke bakom iden med musteriet, därför använder hon så långt som möjligt lokala råvaror.
Hon har skaffat utrustning som behövs. Hon kallpressar bären och äpplena, bären går först en vända i frysen innan de tinas och pressas. Äpplena rivs i en äppelkross innan de läggs i pressen. Drycken pastöriseras i stort kärl innan den tappas på flaska eller bag in box.
Gensvaret från kunderna har varit enormt positivt. I stället för att ha problem med att frakta bort och slänga en massa äpplen kan de nu njuta av musten under vintern. Det märks att mathantverk ligger tiden och hon vill verkligen uppmuntra dem som har ett intresse för mathantverk att våga prova nya idéer.


Efter detta föredrag genomförde Eva Wiklund ett konsumenttest av två olika sorters äppelmust och innan årsmötesförhandlingarna tog vid bjöds det på kaffe med smörgåstårta, som Marie-Louise Lindell gjort, Verksamhetsberättelsen redovisade många genomförda aktiviteter och arrangemang bland andra ett studiebesök vid Martinsons såg och föredrag av Peter Sylwan på temat kossor och miljö. När det kom till valfrågorna så omvaldes Maria Ärlestig som ordförande. Det blev också omval av Per-Gunnar Olofsson, Torbjörn Wennebro, Sybil Sundling och Johan Gotthardsson. Ny i styrelsen blev Mikael Florin. I styrelsen ingår även Eric Lundberg som valdes på två år vid årsmötet 2016.

Mötesordförande Hans Weinehall tackade alla som medverkat och avslutade mötet.

............

Bilden: från vänster: Sybil Sundling, Johan Gotthardsson, Per-Gunnar Olofsson, Maria Ärlestig, Marie-Louise Lindell, Torbjörn Wennebro och Eric Lundberg. Foto: Nils-Åke Sandström.