Torbjörn 

 

 

 

 

Nära sjuttio personer representerande ett 40-tal företag, slöt upp i Tavelsjö Bygdegård vid startmötet för nätverket Landbygdsföretagen i Tavelsjöbygden.

Initiativtagaren Torbjörn Wennebro, Heleneborgs Gård, inledde med att redovisa en kartläggning av näringslivet i de 110 byar i Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner som utgör samverkansområde för Tavelsjö Byanät, Tavelsjö- och Rödåbygden Utveckling och besöksnätverket Tavelsjö-Vindelälven. I området är ca 110 aktiebolag och 140 enskilda firmor med firmanamn verksamma som tillsammans med privatpersoner med F-skatt omsätter nästan 500 miljoner kronor. - Vi vill med detta initiativ visa att vår bygd inte bara är erkänt vacker och med ett rikt föreningsliv utan också har ett starkt näringsliv som ger stora möjligheter för en livskraftig, växande landsbygd, angav han som ett motiv för nätverket.

Peter Juneblad, chef för Umeå Näringsliv, berättade om den mycket kraftiga expansion som kännetecknar näringslivet i kommunen och de utmaningar som måste hanteras i form av brist på kompetens, bostäder och lokaler.

Angela Ekman-Nätt och Helena Lundgren, ordförande i Företagarna i Umeå respektive Vindeln fanns på plats och informerade om medlemskap i organisationen och om kommande aktiviteter. Just nu pågår diskussioner om en satsning för att stärka tillväxten i pendlarstråket Umeå – Vindeln.

Tre snabba företagspresentationer hanns också med. Jerry Nilsson berättade om anrika ON-Åkeri med bl. a sex mjölkbilar som rullar dygnet inom ett stort geografiskt område. Marie Baudin berättade om nystartade Tavelsjö Gårdsmusteri på Liden och Mathias Nordbrandt om likaså nystartade Umeå Offroad & Import AB med bas i Rödåsel.

De första stegen för nätverket är att företagarna ska lära känna varandra och visa att de finns. Därför var betinget vid fikapausen att prata med minst två företagare som man tidigare inte träffat. Sorlet som uppstod var nästan öronbedövande.

Vid mötet fanns också representanter för Arbetsförmedlingen,Viva Arbetsmarknad och Viva Integration. En snabbenkät genomfördes där deltagarna fick lämna förslag på aktiviteter och ange vad man själv vill bidra med. 49 enkäter lämnades in.

Nästa möte är planerat till oktober.

Bilder:

Nätverk grupp copy

 

Nätverk DSC 2787 copy

 

 

 

Nätverk DSC 2792 2

 

 

 

Nätverk DSC 2802