20160920 140541

Kort film från årets projekt. Sträckan Selet-Hedlunda/Jämtland. Klicka här.

 

EU logga

2016 08 12 Sebastian Sune och P G i StärkesmarkEU logga- Det har varit ett fantastiskt stort intresse för vårt förmånliga bredbandserbjudande som gjorts möjligt via stöd från länsstyrelsen och Jordbruksverket. Det säger Hans Weinehall, ordförande för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förenings styrelse. Sedan vi gick ut om erbjudandet om ”Bredband till alla 2016-2018” i april, har inte mindre än 193 anmält sig för att få bredband indraget. Det är många, även jämfört med de 700 anslutningar som Tavelsjö ByaNät redan har. Särskilt glädjande är att så många anmält sig från de helt nya områden som projektet gjort det möjligt ansluta. De kräver mer planering, men vi hoppas kunna starta grävjobben till nya områden nästa år.

Läs mer genom att klicka på rubriken.

2019 03 13 TBN utbredningsområde efter Bredband till alla allt rött
Tavelsjö ByaNät - som ägs av medlemmarna själva genom en ekonomisk förening - är sannolikt ett av landets största bredbandsnät i sitt slag.

EU loggaNu i slutet av april och början av maj går det ut ett brev med erbjudande om bredbandsanslutning. Det är Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening som beviljats bidrag för att bygga ut fibernätet till fler på landsbygden.

År 2012 firade Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening 10-årsjubileum. Till årsmötet togs det fram en kombinerad verksamhetsberättelse och jubileumsskrift.

Denna kan laddas ner 

- i lågupplöst version här.

 

facebook