Tavelsjö byanätHärmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Onsdag 3 april 2019 klockan 18.30 i Rödåsels Bygdegård. Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

Verksamhetsberättelsen och föredragningslista finns tillgänglig via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se efter den 18 mars. Motioner till årsstämman från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 30 mars. Motioner inskickas till hans.weinehall (at) tavelsjo.se

Nu har årets protokoll justerats är finns därmed tillgängligt via nedladdning här.

Själva texten kan också läsas i denna artikel.

Välkommen till något av de fyra informationsmöten som ordnas angående "Bredband till alla 2016-2018":

Stärkesmarks bygdegård tisdagen den 10 maj kl.19.00

Rödåsels bygdegård tisdagen den 17 maj kl.19.00

Vindel Ånäsets byastuga torsdagen den 19 maj kl.19.00

Tavelsjö bygdegård tisdagen den 24 maj kl.19.00

/ styrelsen för Tavelsjö ByaNät

Tavelsjö byanätKALLELSE TILL ORDINARIE STÄMMA

Torsdag 20 april 2017 klockan 18.30

Rödåsels Bygdegård

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.00. OBS!

DSC 1524 Bredband

Tavelsjö ByaNät (TBN), som påbörjade bredbandsbyggande för bygden redan 2002, hade nyligen årsmöte.

Roland JohanssonFölj med på After Work  med Tavelsjö ByaNät på Wärdshuset Prästgården fredagen den 17 februari. För underhållningen står Roland Johansson, Gullsjöäng. Ta med kompisar och nya grannar och prata bredband med styrelsen. Fråga allt du vill om projektet "Bredband till alla 2016-2018". Kvällen till ära kan du köpa TBN-burgare 100 Mbit med fiberrika tillbehör... Se hela inbjudan här.

DSC 1524 Bredband

Tavelsjö ByaNät (TBN), som påbörjade bredbandsbyggande för bygden redan 2002, hade nyligen årsmöte.