AllTele/A3 varnar för störningar i bredbandstrafiken i natt 25/1 mellan  kl.00 - kl.06.00. Orsaken är brådskande underhållsarbeten.