Bredbandsnoden i Vindel-Ånäset låg nere idag mellan kl.09.57 och kl.10.33. Orsaken var ett strömavbrott hos Skellefteåkraft. Man var tvungen stänga strömmen under reparationsarbeten för transformatorer, vilket hade med den senaste tidens avbrott att göra. När det saknas ström i Vindel-Ånäset påverkas också matningen av bredbandssignal till Kryckeltjärn, Tillflykten med flera byar anslutna till denna nod.