OpenOffice.org-paketet

OpenOffice.org-paketet finns för en mängd olika operativsystem, land andra MS Windows, MacOS och GNU/Linux. Det har översatts till fler än 60 olika språk och används i hem,skolor, av myndigheter och privata företag runt om i världen.

Till exempel har den indiska regeringen delat ut miljontals exemplar på tamil, hindi, telugu, punjabi och urdu, och arbete pågår att göra klart versioner för de 17 andra officiella språken i Indien.

OpenOffice.org är lätt att använda. Särskilt utmärker det sig när det gäller stilmallar och längre dokument: stilmallar underlättar formatering och formgivning, och OpenOffice.org
passar bra för längre dokument - noveller och romaner lika väl som C-uppsatser och avhandlingar.

Och visst kan OpenOffice.org både läsa och skriva till gamla filer. Den klarar den stora mängden MS Office-varianter (t. ex doc och xls) och samtliga WordPerfect-format. Med ett öga på framtiden använder OpenOffice.org dock helst OpenDocument-formatet för att öka flexibiliteten och interoperabiliteten i nutiden samt för att underlätta långtidslagring av filer. OpenDocument-formatet föredras av EU, och är en accepterad internationell standard

(ISO/IEC 26300) sedan maj 2006. Från och med slutet av november 2006 har OpenDocument även nått den publicerade statusen vilket är det slutgiltiga godkännandet.


OpenOffice.org-paketet innehåller

* OpenOffice.org Writer - textbehandling
* OpenOffice.org Calc - kalkylblad
* OpenOffice.org Draw - ritprogram
* OpenOffice.org Impress - presentation
* OpenOffice.org Math - matematiska ekvationer
* OpenOffice.org Base - databas


OpenOffice.org Writer

För alla dina ordbehandlingsdokument. Writer har allting du förväntar dig av ett modernt och fullt utrustat ordbehandlings- eller publiceringsprogram.

Det är tillräckligt enkelt för en snabb minnesanteckning, och kraftfullt nog för att skapa hela böcker med innehållsförteckning, diagram, index osv. Du kan ägna dig åt ditt budskap medan Writer får det att se bra ut.

Guiderna tar bort alla besvär med att skapa vanliga dokument såsom brev, fax, agendor och protokoll, eller mer komplicerade uppgifter såsom att skicka dokumentet med e-post. Du är naturligtvis fri att skapa dina egna mallar.

Formatmallar och formatering ger var och en möjlighet till effektiv dokumentutformning. Undvik inmatningsfel löpande med Autokorrigeringens ordbok som kan kontrollera stavning medan du skriver.

Minska inmatningsarbetet med Ordkomplettering som föreslår vanliga ord och fraser under tiden du skriver. Autoformat tar hand om formateringen medan du skriver, så att du kan ägna dig åt innehållet.

Textramar och länkning ger dig kraften att tackla problem kring publicering av nyhetsbrev och flygblad. Öka användbarheten av dina långa och komplicerade dokument genom att skapa innehållsförteckning, index, litteraturhänvisningar, illustrationer, tabeller eller andra objekt.

E-posta dina dokument: Writer erbjuder direkt förbindelse med e-postprogram. Gör dina dokument fritt tillgängliga på nätet med Writer's HTML-export, eller publicera dem som PDF-filer för att garantera att vad du skriver är det som läsaren ser.

Writer kan givetvis läsa alla dina gamla Microsoft-Word-dokument, eller spara ditt arbete i Microsoft-Word-format för att skickas till personer som fortfarande är låsta vid Microsoft-produkter.

Spara dina dokument i OpenDocumentFormat (ODF), det nya ISO-certifierade formatet för kontorsdokument. Detta XML-baserade format betyder även att du inte är låst vid Writer. Du kan öppna dina dokument med vilket ODF-kapabelt program som helst.


Calc

är kalkylprogrammet du alltid har önskat dig. Nybörjare finner det intuitivt och lätt att lära sig: professionella datagrävare och kalenderbitare kommer att uppskatta den omfattande uppsättningen av funktioner.

Kalkylprogrammet för alla ändamål. Spara dina kalkylblad i OpenDocument-format, den nya internationella standarden för kontorsdokument. Detta XML-baserade format innebär att du inte är bundnen till Calc: du kan tillgå dina kalkyler från vilket OpenDocument-kompatibelt program som helst.

Naturligtvis kan du använda dina gamla Microsoft Excel-kalkyler, eller spara dina dokument i Excel-format när du skall skicka dem till folk som fortfarande är låsta vid Microsofts produkter. Om allt de behöver se är resultatet, använd då Portable___ Document Format (PDF) - ingen anledning att köpa till extra programvara av det skälet.Ladda ner Open Office för Windows här


Lycka till med ditt Open Office Paket.


//Micke