I många sammanhang har man möjlighet att få tag poå information via s.k. pdf-filer.

Det är filer som är skapade i olika program, men sedan via ett särskilt program omvandlade till ett format som gör att man kan ta del av innehållet utan att själv ha programmet som skapade filen.

Här kan du ladda ned gratisprogrammet Acrobate Reader.