P G foto från filmUnder år 2020 har Tavelsjö ByaNät anslutit 50-talet fastigheter. Lyssna på vas Per-Gunnar OLofsson, som varit föreningens moptageledare, har att berätta om detta. Klicka på denna länk.

EU logga