Tavelsjö ByaNäts årsstämma 2020 hölls utomhus på Sundlingska Gården. Ett 25-tal personer deltog. Årsmötet direktsändes via YouTube - se länk.

Styrelsen som valdes vid årsstämman samt konstituerades vid ett styrelsesammanträde direkt efter årsstämman har följande utseende:

Ordinarie ledamöter

Hans Weinehall, Varmvattnet, ordförande, Mårten Edberg, Långviksvallen, sekreterare, Leif Carlsson, Övre Näset,Bo Vik, Tavelsjö by, Thomas Hägglund, Vindel-Ånäset, Bo Jonsson, Signilsbäck, Kenneth Lindberg, Sunnansjö, Bo Nimrodsson, Avanäs, Göran Sundqvist, Svedjan, och  Lina Juslin, Övre Näset

Ersättare

Magnus Forsell, Västerbacka, Anton Holmlund, Fredrik Nilsson, Överrödå och Majlen Rehnman, Överrödå

Protokollet från årsmötet finns här.