IntervjuLänk till intervju med P-G Olofsson under ett besök i Haddingen på onsdagseftermiddagen.

Klicka här

 

Med de anslutningar som planeras att genomföras i bredbandsprojektet under år 2020 kommer Tavelsjö ByaNät att ha närmare 1100 medlemmar vid årets slut. Detta är en spännande utveckling för en förening som startade våren 2002 – det vill säga för 18 år sedan. Under år 2020 kommer lite fler än 40 anslutningar att tillkomma. Montageledare är P-G Olofsson. Även Mikael Nyberg och Roland Johansson jobbar åt Tavelsjö ByaNät. Som tidigare år har Sune Karlssons Maskintjänst bistått med gräv- och plöjinsatser. ElIt AB är det företag som föreningen anlitat för IT-tjänsterna.

Det är ett sammansvetsat arbetslag, som sedan år 2016 klarat av att genomföra väldigt mycket. Tack vare att vi idag är en förhållandevis stor bredbandsförening är vi många som bär de fasta kostnaderna. Det skapar bra förutsättningar för en långsiktigt god ekonomi och möjligheter att hela tiden utveckla bredbandsnätet. Till nytta för föreningens medlemmar men också för hela bygdens invånare, företag och föreningar. Bredbandssatsningen i våra bygder har sannolikt bidragit till att området haft en positiv befolkningsutveckling.

Tillgång till snabbt bredband är attraktivt för inte minst ungdomar. Olika företag kan erbjuda mötestill-fällen och funktioner som förr ofta var förbehållet städerna. Olika former av företagande har stimulerats och utvecklats vilket varit positivt för såväl sysselsättning som bosättning i landsbygdsområdet.

Med de drygt 100 byar som idag omfattas av TBN inom kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå har också samhörigheten förstärkts.