DSC 1524 Bredband

Stående från vänster: Majlen Renman, Per-Gunnar Olofsson, Göran Sundqvist, Magnus Forsell, Fredrik Nilsson, Thomas Hägglund, Kenneth Lindberg, Hans Weinehall, Mårten Edberg, Bo Nimrodsson, Bo Vik, Anton Holmlund. Sittande: Nina Juslin och Mikael Brodin, mötesordförande.

Tavelsjö ByaNät (TBN), som påbörjade bredbandsbyggande för bygden redan 2002, hade nyligen årsmöte.

Ordförande Hans Weinehall inledde med att påminna om den betydelse byanätet haft för bygdens anslutna hushåll och meddelade att under kommande år så kommer fler erbjudas möjlighet att ansluta sig. Via särskilda projektmedel från EU /JBV möjliggörs detta och särskild information och marknadsföring kommer att göras. Inriktningen är att upp mot ca 200 ytterligare fastigheter i bygdens olika områden kan komma att anslutas. För oss medlemmar i Tavelsjö ByaNät är det en stor fördel att medlemstalet ökar. Det gör att vi blir fler som bär de fasta kostnaderna och ett ännu starkare fibernät ökar också bygdens attraktivitet till gagn för oss alla.

Vid årsmötet medverkande Emil Forsberg, Umeå kommun, han berättade kring "Välfärdsteknologi" som här handlar om digital teknik inom hemtjänst/ omvårdnad. Med syftet att bidra till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället.

De äldres möjligheter stärks på olika sätt, kvarboende längre tid i hemmet möjliggörs och tekniken blir ett bra komplement till fysiska besök och hjälp. För anhöriga ett bra stöd och för samhället samhällsekonomiskt lönsamt.

Det är nästan bara fantasin som sätter gränsen för vad man kan använda ny teknik till och Emil Forsberg avrundade sitt föredrag med en film som visade när en "drönare" transporterade hjärtstartare till en utsatt person.

Årsmötet övergick därefter till förhandlingar. Under året har ytterligare 21 fastigheter/ medlemmar tillkommit och föreningen har 697 medlemmar, stabil ekonomi och bedömningen är att föreningen även fortsättningsvis har goda möjligheter att erbjuda god medlemsservice.

Styrelse intill nästa årsmöte utsågs och består av Hans Weinehall (ordförande), Mårten Edberg, Göran Sundqvist, Bo Vik, Kenneth Lindberg, Lina Juslin, Tomas Hägglund, Leif Carlson, Bo Jonsson och Bo Nimrodsson. Ersättare: Fredrik Nilsson, Anton Holmlund, Majlen Rehnman, Magnus Forsell. Adjungerad till styrelsen är kassören Nils-Ola Andersson.

Årsmötet avslutades med stort tack till Michael Brodin och Lina Juslin som utgjorde mötespresidium och tack till Majlen Renman och Gerd Sundqvist som ordnade fika till årsmötesdeltagarna

Foto: Nils-Åke Sandström