Den 15 mars genomfördes 2016 års stämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening.

Justerat protokoll kan laddas ner här.

 

Valen av styrelse skedde enligt följande: 

 

Beslöts att styrelsen ska bestå av tio ledamöter och fyra styrelsesuppleanter.

Beslöts att för ett år välja Hans Weinehall, Varmvattnet, till ordförande (omval).

 

Beslöts att förätta övriga val enligt följande:

Till ordinarie ledamöter för två år välja:

Mårten Edberg, Långviksvallen (omval)
Göran Sundqvist, Svedjan (omval)
Bo Vik, Tavelsjö by (omval)
Thomas Hägglund Vindel-Ånäset (omval)

 

Till ersättare i styrelsen för ett år välja:

Fredrik Nilsson, Överrödå (omval)
Anton Holmlund, Trollberget (omval)
Majlen Rehnman Överrödå (omval)
Magnus Forsell, Västerbacka (omval)

 

För information till protokollet:
Ordinarie ledamöter valda år 2015 med ett år kvar på mandattiden är:

Bo Jonsson, Signilsbäck
Leif Carlson, Övre Näset
Kenneth Lindberg, Sunnansjö
Bo Nimrodsson, Avanäs
Lina Juslin, Övre Näset

Verksamhetsberättelse laddas ner här.

 

Längst med finns ett antal "vimmelbilder".

 

Foton på Tavelsjö ByaNäts styrelse och ersättare:

 

 Hans Weinehall

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Hans Weinehall, Varmvattnet,

 

Övriga ledamöter

  

Mårten Edberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mårten Edberg, Långviksvallen

 

Bo Nimrodsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Nimrodsson, Avanäs

  

 Göran Sundqvist 2005-06-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Sundqvist, Svedjan

 

Bo Vik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Vik, Tavelsjö by

 

Thomas Hägglund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Hägglund

 Bo Jonsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Jonsson, Signilsbäck

 

 Leif Carlson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Carlson, Näset 

Kenneth Lindberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lindberg, Sunnansjö

Lina Juslin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Juslin, Näset

 

 

Ersättare

 

Fredrik Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Nilsson, Överrödå

   

 050809 Anton Holmlund

 

 

 

 

 

 

Anton Holmlund, Trollberget

 

Majlen Rehnman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majlen Rehnman Överrödå

Magnus Forsell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Forsell, Västerbacka

 

 

 

Vimmelbilder

ME L1425ME L1426ME L1428ME L1429ME L1431ME L1432ME L1438ME L1461ME L1463ME L1465ME L1469ME L1472ME L1474ME L1478ME L1480ME L1484ME L1486ME L1493ME L1501ME L1505  Foton: Mårten Edberg