2019 03 13 TBN utbredningsområde efter Bredband till alla allt rött

Tavelsjö ByaNät - som ägs av medlemmarna själva genom en ekonomisk förening - är sannolikt ett av landets största bredbandsnät i sitt slag.

Nätet omfattar drygt 250 kvadratkilometer. Mellan 'utposterna' är det ca 25 kilometer. Totalt har Tavelsjö ByaNät kanaliserat drygt 350 kilometer!!

Totallängden fiber är mångdubbelt mer, eftersom det finns minst två fiber - oftast fler - fiberpar i varje kanalisation. Totalt handlar det om sammanlagt cirka 6000 kilometer fiber!

Den ekonomiska föreningen - som är en av de företagsformer som finns i Sverige - har 964 medlemmar (2019-01-01). Det finns också drygt 20 anslutna hyresgäster som inte är medlemmar men betalar månadsavgift.

Totalt omfattas ett drygt 100 byar (många små) i de tre kommunerna Umeå, Vindeln och Vännäs.

Bygget började i augusti 2002 och har pågått sedan dess. Under år 2004 driftsattes de sista i det 'ordinarie projektet'. Därefter återstår en del nedgrävning av fiberkabel, återställning och intrimmning av systemet. Under kommande år kommer det att vara möjligt för fler att ansluta sig, men villkoren kan se lite annorlunda ut än för dem som var med i början. Det beror bland annat vilka faktiska kostnader en tänkt anslutning har.

För medlemmarna i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening är det en fördel att antalet växer. Ju fler vi är desto mer intressanta är vi t.ex. för olika tjänster eller att lägga ett bar anbud när föreningen upphandlar Internetaccess.


Kostnaderna - och värdena

Kostnaderna för att bygga nätet finansieras av medlemmarna själva via en medlemsinsats. Utöver detta finns det en månadsavgift som ska täcka Internetaccess, drift, underhåll och reinvesteringar.

Månadsavgiften på 205 kr och årsavgiften på 200 kronor innebär en total månadskostnad på 222 kronor. Räknar man med en avskrivning på 15 år, och de 23500 som det kostade dem som var med i början att ansluta sig (28500 kronor minus de 5000 kronor som staten återbetalade i form av skattereduktion), blir den genomsnittliga kostnaden ca 352 SEK/månad räknat på 15 år.

Alltså även då betydligt billigare än de flesta andra bredbandsalternativ, ofta då med sämre kapacitet. Med tanke på att en så stor yta täcks - med mycket 'glesbygd' - är kostnaden ännu mer konkurrenskraftig.


Mycket pengar för bygden

Det handlar faktiskt om en hel del pengar för bygden. Ett exempel: Den som ansluter sig till UmeNet som "vanlig villa" betalar för ungefär motsvarande kapacitet cirka 423 kronor/månad (kostnaden för internet varierar beroende på leverantör, här är räknat med 100 mbit/s till lägsta möjliga kostnad).

Räknar man om det till 450 aktiva medlemmar som har bredband 190 kronor billigare per månad än andra, innebär detta att bygdens invånare sparat drygt 18 miljoner kronor under en 15-årsperiod!

Medlemsinsatsen bör nog därför betraktas mer som en investering i än som konsumtion. Dels för att det i juridisk mening är en insats och inte en anslutningsavgift - medlemmarna äger ju föreningen tillsammans, dels för att fastighetens värde torde öka. Marknadsvärdet för anslutna fastigheter bedöms av mäklare öka med ett värde som minst uppgår till medlemsinsatsens storlek.

Uppenbart är också att det i bygden finns företag som finns - eller blir kvar - på grund av att det finns en bra och kostnadseffektiv bredbandskommunikation. Att vi har ett bra företagsklimat är en viktig framtidsfråga för oss alla. För oss som jobbat flera år med projektet har den frågan varit minst lika viktig som tekniken i sig.


Tekniken

Tekniken medger för närvarande en högsta teoretisk kapacitet på 100 Mbit/s. Mot Internet är hastigheten normalt lägre - det beror på att andra nät har lägre kapacitet än den som finns inom vårt byanät. Men med t.ex. 5 000 Kbit/s hämtar man i alla fall en bild eller fil cirka 100 gånger snabbare än med modem i det vanliga telefonnätet (max 56 Kbit/s). Vilket spar både tid och pengar i form av uppkopplingstid.

Det område som nätet täcker omfattar cirka 1300 hushåll med fast boende. Det innebär att det finns en potential för fler anslutningar. Klart är i att bygdens kommunikationsnät kommer att under överskådlig tid vara möjligt att successivt uppgradera allt efter hand som kraven ökar.

Högupplöst utbredningsbild över nätet kan hämtas här.  

Denna artikel är författad av Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Sekreterare i styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening.