Medlemsmöte 12 mars i Flurkmarks klubbstuga.
Ordf Sten Lindberg hälsade välkommen till ca 90 medlemmar, och välkomnade också dagens underhållare Swingin´GRANDPAS.

SPF Umeå Norras årsmöte i Tavelsjö Bygdegård var trots snöoväder välbesökt med ett hundratal medlemmar.

Medlemmar från SPF Umeå Norra har nyligen vid två olika tillfällen besökt Medicinhistoriska museet i Umeå. Jan Björnebrink inledde med att berätta och visa bilder om medicinens och vårdens historia från några hundra år före Kristus och fram till dagens avancerade vård.

Tisdag den 5 februari Kl 13 Tavelsjö bygdegård, föreningens årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Gratis fika.
Anmälan till byaombuden senast 31 jan.


Vartannat år ordnar socialtjänsten i Umeå kommun i samarbete med kommunala pensionärsrådet (KPR) en heldag i stadshuset för pensionärerna.

SPF Umeå norra avslutade året med traditionell julgröt i en fullsatt församlingsgård i Tavelsjö.
Ordförande Sten Lindberg hälsade 123 medlemmar välkommen och särskilt dagens föreläsare Maria Trotsman, barnmorska som arbetat för Läkare utan gränser

SPF Umeå norras månadsmöte på Tavelsjö bygdegård var välbesökt med ett hundratal besökare.

Ordförande Sten Lindberg hälsade alla välkommen och särskilt dagens föreläsare Åke Jonsson, biodlare från Tavelsjö.