Västerbackaskolan nyttjas som grupplokal för dagbarnvårdarverksamhet i Tavelsjö.
Två dagbarnvårdare är anställda av kommunen, Åsa Holmberg och Pia Onkenhout. Åsa har 7 dagbarn i åldrarna 1-5 år i sin grupp och Pia har 4 dagbarn i åldrarna 1-4 år i sin grupp.

Två dagar per vecka är det gruppverksamhet i Västerbackaskolan. Övriga dagar är barnen i normalfallet i respektive hem. Eftersom Pias hus i Långviken inte är färdigbyggt har man ordnat en tillfällig lösning så att hon kan vara hela veckan i Västerbackaskolan med sin verksamhet . Torun Ferm ersätter Maria Rönnlund (sjukskriven) som extra personal och delvis för att ge möjlighet att ta ut ledigheter. Dagarna är långa från 6.00 – 17.00 vilket gör att det blir mycket plustid.

Dagbarnvårdarna har aktiviteter med barnen, sjunger, läser, ritar, målar, har samlingar och leker med barnen. Barnen leker ute både på förmiddagen och eftermiddagen, gör promenader och utflykter i närområdet. Efter lunch är det vila eller sovstund för de minsta.
Församlingspedagogen kommer ca var tredje vecka och sjunger och pratar med alla. Bokbussen kommer ca en gång i månaden. Dagbarnvårdarna gör allt praktiskt arbete som att handla, laga mat och städa.

Om skolhuset:
1945 byggde Långviks- och Västerbacka-bönderna skolan som låg mellan de två byarna. Arbetsledare var Otto Sandström Långviken. Som enda bidrag erhöll de i förskott hyran för tio år med tillsammans 7 500 kronor (750 kr/år ). I hyran ingick fritt vatten, värme och lyse. År 1956/1957 drogs skolan in och barnen skjutsades till Tavelsjö skola. (Källa: Simon Johanssons bok, Folkundervisningen i Umeå kommun fram till kommunsammanläggningen 1/1 1965.)