Tavelsjö ByaNät finns med i en nyligen utkommen statlig utredning 'Verkligheten som kraftkälla. Lokala exempel från utvecklingsarbetet på landsbygden samt exempel från våra grannländers landsbygdsarbete',
SOU 2006:105´.

I kapitel 4, Utmaningar för en fungerande ...

Årsstämman i Rödåsel 2004 antog en policy om nyttjande av tillgänglig bandbredd i Tavelsjö ByaNät.

Styrelsen gavs också möjlighet att besluta om vissa förändringar, vilket skett vid sammanträde den 1 juni 2005.

Beslutet innebär att nyttjandegränsen höjts från 30 till 40 Gbyte/månad.

Bredbandet i Överrödå, Trollberget och Nyås är nu åter i drift.

Orsaken till avbrottet var att det under lördagen den 20 maj grävdes av en stamkabel till undercentralen i Överrödå. Fibern lagades under tisdagen den 23 maj.

TBN beklagar avbrottet.

Under fredagen den 27 oktober gick en växel sönder i undercentralen i Tavelsjö by.

Det innebar bland annat att 20-talet anslutningar inte fungerade samt att BYANÄT-portalen inte gick att nå.

Under lördagen har växeln bytts och nu ska det fungera som vanligt.

Det har också förekommit stör...

BYANÄT genomförde den 16 maj en utbildningskväll för nya och blivande redaktörer.

En skara på 12 personer från hela byanätområdet deltog när Fredrik 'Flirre' Nilsson gick igenom handgreppen för redaktörer på portalen.

Tavelsjö ByaNät bygger under hösten ett nytt områdesnät - Stärkesmarksprojektet (utöver Stärkesmark finns där fler byar, t.ex. Jämteböle).

Totalt blir det dryga 40-talet nya medlemmar. Samtidigt skapas en s.k redundansmöj-lighet via VännäsNet. Detta innebär att det befintliga ...

Under sommaren kommer Tavelsjö ByaNät att genomföra vissa utvecklingsinsatser för bygdens bredband. Det innebär att kapaciteten inom nätet utökas och risken för störningar minimeras.

I samband med dessa arbeten kommer Tavelsjö ByaNät att kunna bereda fler möjligheten att ansluta sig till nätet.