Saknar du ett bra program att komprimera och packa filer med ???
Då kan detta FreeWare program vara lösningen för dig.

Protokoll från Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening finns nu tillgängligt för medlemmar i föreningen.

Protokollet finns in denna mapp.

(Protollet är bara synligt för inloggade medlemmar i Tavelsjö ByaNät ek. för.)

Under tisdagskvällen den 16 januari 2007 genomförde Tavelsjö ByaNät ett informationsmöte i Stärkesmarks bygdegård.

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma tisdagen den 20 mars 2007 i Rödåsels bygdegård. Klockan 19.00.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.30.

Verksamhetsberättelsen och föredragningslista finns tillgänglig via denna ...

BYANÄT-portalen rekommen-derar att du blir 'Portalmedlem' - om du inte redan är det.

Det innebär att du dels får tillgång till lite mer information på BYANÄT, samt att du i 'E-postgrupper' (som du bara ser om du är portalmedlem) kan kryssa i föreningar och områden

Via PTS (Post- och telestyr-elsen) hemsida kan du lära dig mer om hur du surfar säkrare.

Klicka på denna länk.

Den 22 december 2006 anslöts den sista av 44 fastigheter i Stärkesmark, Jämteböle och några till byar. Alla omfattade av Stärkesmarksprojektet, som är det senaste tillskottet till Tavelsjö ByaNäts bredbands-nät.

Under sommaren 2007 kommer ytterligare minst tre fastigheter att ...