Den avgrävda fibern i Gullsjö är nu lagad och sedan kl. 09.00 ska allt fungera normalt igen. Det är Stärkesmark och Gullsjö och närliggande byar som varit utan internet sedan igår kl.09.23.

Tavelsjö ByaNät höll den 23 april 2013 har hållit sitt 11:e årsmöte sedan starten år 2002.

Ordföranden Hans Weinehall konstaterade vid sitt öppningsanförande att bredbandsföreningen nu verkat under 10 år och är en av Sveriges största i sitt slag med 650 anslutna fastigheter i över 80 byar ...

Efter årsstämman i Tavelsjö bygdegård den 14 april 2012 har Tavelsjö ByaNät följande styrelse:

Ordförande:
Hans Weinehall, Varmvattnet

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma. Tisdagen 23 April 2013 klockan 19.00 i Tavelsjö Bygdegård.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.30.

Verksamhetsberättelsen och föredragningslista finns tillgänglig via ByaNät-portalen www.tavelsjo.se efter

Tavelsjö ByaNät anordnade nyligen ett uppskattat möte med två olika inslag. Där informerades om föreningens byte av internetleverantör. Tavelsjö ByaNät har tecknat ett avtal med AllTele som har med stor verk...

I vissa routrar finns inte alternativet dynamic/DHCP för DNS-servrarna (vilket alltid ska väljas i första hand).

I detta fall kan AllTeles statiska DNS-adresser skrivas in: 79.138.0.180 och 85.8.31.209

Härmed kallas till extrastämma för medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening lördagen den 8 december 2012 i Rödåsels bygdegård klockan 14.00.

Föreningens medlemmar kommer, utöver extrastämman, att bjudas på information inför kommande byte av internetleverantör och vad detta kommer ...