Medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening kallas till årsmöte.

Rödåsels bygdegård
Onsdagen den 18 mars
Klockan19.00
(registrering från klockan 18.30)

Information om dagordning, verksamhetsberättelse samt valberedningens förslag kommer inom kort att finnas i filarkivet.

Är din dator zombie i ett BotNet ???
Bots eller zombies kan utan din kännedom kidnappa din dator och använda den för att skicka skräp post eller för att attackera
andra datorer eller servrar på internet.

Företaget Trend Micro har medicin mot detta..

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma onsdagen den 2 april 2008 i Tavelsjö bygdegård. Klockan 19.00.

Avprickning mot röstlängd påbörjas klockan 18.30.
Verksamhetsberättelsen finns ...

Det har kommit fram att de som har Panda antivirus kan drabbas av ett stort problem om de uppdaterar detta.

Nämligen att hela datorn slutar att fungera!!!!

Läs mer i denna artikel från Techsäkerhet

Hälsningar
från TBN support

Deltar du i brottslig verksamhet utan att veta om det ???

Ja det kan faktiskt förhålla sig så om du inte har tillräckligt skydd i din dator. Din PC deltar då som en zombie i ett stort BOTNET.

Vad kan man då som vanlig användare göra åt detta ??

Läs Tavelsjö ByaNäts verksamhetsberättelse för år 2007 här
(pdf-fil).

Efter att ha använt IP-telefoni i 11 månader är det rimligt att göra en prisjämförelse mellan vårt val att använda DIGISIP och lämna det fasta telefnätet.

Sammanfattningsvis blir det minst 115 kronor billigare att använda IP-telefon jämfört med om vi fortsatt med Telia.