Tavelsjö byanät loggaKALLELSE TILL ÅRETS STÄMMA

Tisdag 18 april 2023 klockan 19.00. (Ombudsanmälan från kl 18.30). Tavelsjö Bygdegård

Härmed kallas medlemmar i Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening till årsstämma.

Verksamhetsåret 2022 ska läggas till handlingarna.

TBN har över 1100 anslutna fastigheter i 120 byar i vårt område och fler tillkommer. Föregående år har varit ett händelserikt år, för oss men framför allt i omvärlden. För TBN:s del har 20-årsjubileum förgyllt år 2022. Styrelsens ambition med den fortsatta utbyggnaden av nätet har varit att ha god kontroll av ekonomi och systemlösningar. Vid stämman väljer medlemmarna styrelsen för verksamhetsåret, informeras om en del teknikaliteter samt andra medlemsangelägenheter.

Föredragningslista bifogas kallelsen. Valberedningens förslag kommer inom kort finnas tillgängligt via ByaNät-portalen www.bygdeportalen.se.

Utöver stadgeenliga ärenden, kan andra ärenden också bli aktuella att ta upp. Det som ska tas upp under stämmoförhandlingen ska meddelas de kallade. Men andra ärenden utanför dagordningen kan gärna tas upp därefter.

Balans- och resultaträkning finns tillgänglig hos kassören Nils-Ola Andersson, Lillsjöberg, som också besvarar eventuella frågor. Nils-Olas e-post, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

TBN bjuder på fika.

Vid frågor, kontakta undertecknad via mail eller 070-5860202.

Eller ring TBN:s medlemsservice 070-3235614

Välkomna!

Styrelsen för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

/Hans Weinehall, ordförande

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Förslag till dagordning

1. Öppnande.

2. Val av stämmoordförande.

3. Anmälan av protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd.

5. Val av justerare.

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.

7. Fastställande av dagordning.

8. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret.

9. Revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställd balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Motioner.

14. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer.

15. Budget.

16. Medlemsavgift för år 2024.

17. Övriga avgifter.

18. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter.

19. Val av revisorer och suppleanter.

20. Val av valberedning.

21. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman.

23. Avslutande.

 

Kallelsen som pdf-fil här.