2021 Årsstämma publikProtokollet från årsstämman med Tavelsjö ByaNät Ekonomisk Förening kan laddas ner här.