Uppdatering 2023-11-25, kl 16.17:

Nu har fiberboxen grävts fram och by-pass-fibern ligger i diket.

Vi är glada att vi fått klartecken från den som ska svetsa att denne kan ställa upp under söndagen. Vår hjälte!

Så om alla makter är med oss borde bredbandet fungera igen för dem som är anslutna till Mickelträsknoden samt två anslutna i Västerå någon gång under sen eftermiddag i morgon söndag. Detta förutsätter att allt går enligt plan och att det inte visar sig vara något ytterligare som måste fixas. Och att bävrarna håller låg profil!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Uppdatering 2023-11-25; kl 09.41:

Skadan lokaliserad till ett ungefärligt läge via uppmätning. Skadan innbär att signalen till MIckelträsk inte kommer fram. Under lördag förmiddag kommer insatser göras för att möjliggöra en temporär "by-pass-ledning" förbi skadan. I detta ingår framtagande av svetsbox i åkermark. I nuläget oklart om detta kan kräva värmematta eller inte - och därmed hur lång tid detta moment tar.

När friläggandet av fiberkabeln är gjord återstår omsvetsning via inhyrt bolag. När detta kan ske är omöjligt att ange i skrivande stund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2023-11-24, kl 15.03:

Vi fortsätter felsökandet och misstanke om fiberbrott finns.

Men det är konstaterat att det är ett större problem och vi kommer högst troligt inte kunna lösa detta ikväll. Men vi återkommer med uppdateringar så fort vi vet mer.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har just nu en driftstörning som påverkar Mickelträsk, Skärträsk, Träskliden, med flera.

Vi arbetar för att hitta och åtgärda störningen.