I natt den 10/1 mellan kl 00:00-00:30 så kommer Bredband2 utföra arbeten vilket kommer leda till avbrott på internet under tiden.