Huvudfiber är skadad vid väg 363 in mot Umeå. Tavelsjö ByaNät går på redundans ( en reservlösning) sedan kl.17.32, med begränsad kapacitet. Detta gäller alltså hela Byanätet.