Det kommer bli störningar i bredbandstrafiken på onsdag 22/5 och torsdag 23/5 i stora delar av Långviken och till viss del i Yttre Långviken. Det är tekniskt underhåll och flytt av vissa switchar som måste göras. Arbetena kommer att påbörjas på onsdag morgon. Avbrotten kommer bli olika långa för olika anslutningar, men räkna med begränsad åtkomst under båda dagarna.

Några kan behöva logga in på nytt i efterhand. Inloggningsuppgifter finns då hos medlemsservice 070-323 56 14, ring eller skicka sms om detta även kvällstid.

Obs – det är bra om du har fiberkonvertern ansluten till elurtaget som vanligt under dessa dagar. Det underlättar vår kontroll i efterhand av att allt åter fungerar normalt.