Bredbandet i Västervik ligger nere sedan kl.17.49. Felsökning pågår.