A3/ tidigare AllTele (Tavelsjö ByaNäts internetleverantör) meddelar att ett planerat underhållsarbete kommer att genomföras med start 2018-10-23 kl.00:00 och beräknad sluttid 2018-10-23 kl.04:00. Störningar i bredbandstrafiken kan förekomma under denna tid.